Daily Archives: Tháng Chín 10, 2020

Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học pháp lý với các chuyên gia

Nghiên cứu khoa học pháp lý là nhiệm vụ chiến lược của Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam, đặc biệt pháp lý trong các lĩnh vực bất động sản, khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ và kinh doanh thương mại. Ngày 10/09/2020, ông Nguyễn Văn Nam viện …

Xem chi tiết »