Trang chủ / 2019 / Tháng Mười Một

Monthly Archives: Tháng Mười Một 2019

Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước theo Hiến pháp 2013

Trình bày các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định trong Hiến pháp năm 2013. 1. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước theo Hiến pháp 2013 là gì? Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã …

Xem chi tiết »